ATIM

TCG


De workshops van 5 maart 2013

A. Let it go (ATIM)
In veel organisaties wordt nog steeds gedacht in termen van hiërarchie en structuren: de hark. Wie valt onder wie? Hoe zien de formele besluitvormings- en communicatiestructuren er uit? Het belang van de hark wordt echter steeds kleiner. Nieuwe organisatiemodellen zijn in opkomst: zelforganisatie en zelfsturing, organisatie 2.0, de omgekeerde piramide. In de praktijk blijkt het vaak heel lastig te zijn deze nieuwe manieren van (samen)werken succesvol in te voeren. Kennelijk is het moeilijk om los te komen van de schaduwkanten die horen bij de hark. Wat heb jij nodig om hiervan los te komen?

Klik hier voor de presentatie.

B. Nieuw Organiseren, wat doe je er zelf aan? (Buro Nieuw Organiseren)
Nieuw Organiseren: van bovenaf sturen en beheersen maakt plaats voor organisch ontwikkelen. Niet topdown ‘uitrollen’ van uitgewerkte plannen maar medewerkers ruimte geven om hun eigen plannen te maken en uit te voeren. Geen draagvlak maar betrokkenheid, niet alle neuzen dezelfde kant op maar verschillen benutten. Door de bril van Nieuw Organiseren is het voldoende als één individu afwijkt van de meerderheid omdat hij of zij andere mensen kan inspireren tot iets nieuws! Wat is in deze context de rol van de OR en de waarde van medezeggenschap?

Klik  hier voor de presentatie.

C. Deep Democracy: de wijsheid van de minderheid (WVM)
Besluitvorming met aandacht en waardering voor andere opvattingen, zonder te polderen en zonder conflicten weg te poetsen. Deep Democracy is een dialoogvorm waarin tegenstellingen en botsende meningen op respectvolle wijze met elkaar worden onderzocht. ‘Deep’ omdat het aandacht en ruimte geeft aan de onderstroom binnen de organisatie; wantrouwen, onveiligheid en blokkades worden niet meer onder het vloerkleed geschoven. ‘Democracy’ omdat elke invalshoek er toe doet; het uiteindelijke besluit bevat niet alleen de stem van de meerderheid maar ook die van de minderheid!

Klik hier voor de presentatie.

D. Youmeus: sturen op werkgeluk (SBI)
Werkgeluk is een belangrijke voorspeller van goede performance. Juist in tijden van verandering is het belangrijk om aandacht te besteden aan werkgeluk. Organisaties hebben meer dan ooit behoefte aan vitale, bevlogen en duurzaam inzetbare medewerkers. Werkgeluk zet aan tot actie om maximaal te presteren en je potentieel te benutten. Je kunt je eigen werkgeluk alleen beïnvloeden als je de ruimte krijgt en neemt om uit je stoel te komen en zelf aan de knoppen te draaien. Het gaat echt om VET: vertrouwen erkenning en trots.

Klik hier voor de presentatie.

E. Innovatieve samenwerking tussen bestuurder en OR (KienhuisHoving)
Er is sprake van fundamentele gelijkheid tussen bestuurder en OR, maar tegelijkertijd ook fundamentele ongelijkheid. Hoe kun je binnen deze context wezenlijke invloed van de OR tot stand brengen? Het innovatiecontract biedt hiervoor nieuwe mogelijkheden: een overeenkomst waarin wederzijdse behoeften, zorgen en verwachtingen van de OR en van de bestuurder expliciet worden geformuleerd. Met ook afspraken over de situatie waarin het mis gaat. Je kunt er vervolgens zelf mee aan de slag in de volgende OR-vergadering, in de OV of op een trainingsdag.

Klik hier voor de presentatie.