ATIM

TCG


Conferentie #MZ2012: Ruimte voor vernieuwing

Organiseren krijgt steeds meer het karakter van een ruimtereis: op weg naar onbekende bestemmingen zonder dat we weten wat we onderweg tegenkomen. Hoe bereidt u uw organisatie daarop voor? En hoe geeft u daarbij vorm aan (mede)zeggenschap? Klik hier voor het filmpje Relativeren en het grote geheel, waarin sterrenkundige Govert Schilling zijn visie geeft op de rol van de OR.

Science fiction of werkelijkheid?

Het lijkt soms wel of er een crisis nodig is om stil te staan bij het bestaansrecht van de organisatie. Bezuinigingen en reorganisaties dwingen tot andere antwoorden op de vraag: waartoe zijn wij op aarde? En misschien zelfs: wat is onze plek in het heelal? Waar gaat het nu echt om?

Wetenschappers geven toe dat ze nog geen 5% van de totale werkelijkheid in kaart hebben gebracht, maar dat kleine beetje bepaalt wel ons wereldbeeld. Het verkennen van die andere 95% lukt alleen als we onze bestaande kaders durven los te laten. Hetzelfde zien we in organisaties. We proberen met 5% van de werkelijkheid de organisatie te besturen, maar de 95% die we niet kennen en ook niet kunnen beheersen is wel voor een groot deel bepalend voor het resultaat.

Als je door de bril van een middeleeuwse stedeling naar onze huidige maatschappij zou kijken dan zie je volstrekte science fiction. Hoe vreemd is het dan om je voor te stellen dat wij als ruimtereizigers naar onze eigen aarde kijken? Dromen, fantasieën, passie en ambities creëren onze toekomst. De beelden die wij op 8 maart ontwikkelen over organisaties en medezeggenschap in de nieuwe tijd, zijn medebepalend voor hoe de werkelijkheid er uit gaat zien.

Vanuit de ruimte kijken naar de organisatie
De Chinezen wisten het 4000 jaar geleden al: de processen in het heelal lijken heel veel op wat er op atomair niveau gebeurt. Wat er in het groot gebeurt, vindt ook in het klein plaats. Wat kunnen we leren over onze organisaties als we naar het heelal kijken? Of omgekeerd: wat kunnen we leren over onze organisatie en medezeggenschap als we goed naar ons zelf kijken als onderdeel van het geheel?

Ruimte geven aan nieuwe vormen van organiseren en medezeggenschap
Wij geven u de mogelijkheid om vanuit een ruimteschip naar de aarde te kijken. Om uw eigen ideeën te ontwikkelen door van afstand te kijken naar wat er gebeurt. We weten van Astronauten dat ze na een ruimtereis als een ander mens terugkeren op aarde. Ze kijken op een nadere manier, spiritueler en met meer relativeringsvermogen. U gaat – gevoed door inspirerende sprekers – samen met collega’s en professionals en begeleid door een gids ‘de ruimte in’ met bijzondere verhalen en workshops. Wij bieden u op deze manier een ruimtereis naar onbekende plekken in het heelal van organiseren en (mede)zeggenschap.

Tijdens de conferentie hebben Atim en Take a Step een masterclass verzorgd. U leest hier een verslag.

Aanmelden voor 2013...