ATIM

TCG


© 2010 Innovatievemedezeggenschap.nl

Disclaimer

Innovatievemedezeggenschap.nl besteedt veel aandacht aan de totstandkoming en instandhouding van haar website en digitale nieuwsbrief, maar kan de correctheid van de informatie niet garanderen. De gebruiker dient er van bewust te zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij/zij daarvan vooraf op de hoogte wordt gebracht. Innovatievemedezeggenschap.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de website en/of nieuwsbrief of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

Auteursrecht

De volledig website is het exclusieve eigendom van Innovatievemedezeggenschap.nl. Innovatievemedezeggenschap.nl geeft de bezoeker van deze site de toestemming om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden onder de voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

Privacy

Persoonlijke gegevens die u eventueel aan Innovatievemedezeggenschap.nl verstrekt, worden opgenomen in de database van Innovatievemedezeggenschap.nl. Deze gegevens worden door Innovatievemedezeggenschap.nl gebruikt voor administratieve doeleinden en gepersonaliseerde informatie-en promotiecampagnes i.v.m. onze producten en diensten. U beschikt over een inzage-, correctie- en verwijderingsrecht.

Geschillen

Ieder geschil met betrekking tot de site van Innovatievemedezeggenschap.nl valt onder de toepassing van de Nederlandse wetgeving.