ATIM

TCG


De meerderheid is niet voldoende

Op 5 maart 2013 vond voor de vierde keer de conferentie ‘nieuwe vormen van organiseren en medezeggenschap’ plaats. Het thema: de meerderheid is niet voldoende. Bij de aftrap werden de ca. 150 deelnemers opgedeeld in vijf kleurengroepen. Iedere kleur stond daarbij voor een dominante drijfveer.

Klik hier voor een uitleg over de kleuren / drijfveren.

Vervolgens kreeg Manfred van Doorn het woord. Manfred is van oorsprong psycholoog-psychotherapeut, die zich vanaf de jaren ’80 heeft gespecialiseerd in het begeleiden van managers en het geven van leiderschapstrainingen. Hij staat bekend om zijn voorliefde voor en grote kennis van films, die hij veelvuldig gebruikt ter ondersteuning van leiderschapsontwikkeling. Ook tijdens de conferentie liet hij een viertal filmfragmenten zien en hij vertelde daar zijn verhaal bij.

Klik hier voor een impressie van het verhaal van Manfred van Doorn.

Daarna konden de deelnemers een keuze maken uit een vijftal workshops:
A. Let it go (ATIM)
B. Nieuw Organiseren, wat doe je er zelf aan? (Buro Nieuw Organiseren)
C. Deep Democracy: de wijsheid van de minderheid (WVM)
D. Youmeus: sturen op werkgeluk (SBI)
E. Innovatieve samenwerking tussen bestuurder en OR (KienhuisHoving).

Klik hier voor meer informatie over deze workshops.

Het laatste onderdeel van de conferentie betrof het ‘ideeënspel’. In twee rondes ontwikkelden de deelnemers in groepen ideeën omtrent innovatieve vormen van medezeggenschap, en selecteerden vijf ideeën die na de conferentie verder worden uitgewerkt. De top 5:

  • E-medezeggenschap. Digitaal platform om ideeën te delen. Toepassen social media, binnen OR en met achterban. Twitter, Yammer, Skype, Facebook. E-panel. Ontwikkelen OR-app.
  • Co-creatie. Zoek de overeenkomsten en blijf weg uit de tegenstellingen tussen bestuurder en OR. Rondetafelgesprekken. Werkoverleg als opdrachtgever.
  • Ontregel de medezeggenschap. Minder procedures, meer creatief denken. Minder vergaderen, meer actie. Convenant met bestuurder voor meer maatwerk i.p.v. WOR.
  • OR aan tafel. Vroegtijdig participeren. OR-leden kunnen bij elk overleg (van werkoverleg tot directievergadering) aanschuiven en meepraten. Uitbreiden initiatiefrecht en instemmingsrecht.
  • MZ van iedereen. Iedereen betrekken bij medezeggenschap. Medewerkersbijeenkomsten. Geen ‘achterban’ maar ‘voorban’. Flexibele OR, afhankelijk van het onderwerp. Kleine OR als regieteam.

De ideeën worden uitgewerkt door groepjes deelnemers, onder leiding van een van de bureau’s die deze middag hebben georganiseerd. We houden u op deze website op de hoogte van de voortgang en resultaten.