ATIM

TCG


Achtergrondinformatie

Hieronder vindt u een aantal interessante artikelen, rapporten en verslagen over het thema innovatie in medezeggenschap. Wilt u ook een artikel plaatsen? Mail jdejonge@tcg-groep.nl

 1. De winst van medezeggenschap
 2. Nieuw Leiderschap
 3. OR-werk rendabel?
 4. Inzet HR-instrumenten voor ondernemingsraad
 5. Kabinetsstandpunt medezeggenschap 2009
 6. Verslag congres “Is de medezeggenschap klaar voor de toekomst – (hoe) kan medezeggenschap blijven (ver)binden?”
 7. Medezeggenschap 2.0 bij een universiteit
 8. Tijd voor de netwerkende medezeggenschap
 9. De bestuurder stuurt met de ondernemingsraad
 10. De ondernemingsraad bij organisatieverandering
 11. Medezeggenschap in gedecentraliseerde organisaties (uit 1994!)