ATIM

TCG


Partners:

ATIM

Biedt praktische advisering en begeleiding aan ondernemingsraden tijdens de besluitvorming rondom fusies, organisatieveranderingen, aanpassingen in het sociaal beleid en bij conflicten tussen overlegpartijen. Op een constructieve manier en met een goed gevoel voor verhoudingen.
Postbus 107, 3720 AC Bilthoven. (030) 233 45 22. www.adviesbureauatim.nl.

KienhuisHoving advocaten en notarissen

Een van de marktleiders in juridische dienstverlening. Open, betrokken, met een groot inlevingsvermogen zoekend naar nieuwe mogelijkheden. Met tal van specialisten op de gebieden ondernemingsrecht, arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht.
Postbus 109, 7500 AC Enschede. (053) 480 42 00. www.kienhuishoving.nl.

Nieuw Organiseren

Bureau met een andere kijk op organiseren. Training, coaching en organisatieadvies. Uitgaan van ambitie, kunnen en willen, van vertrouwen en van natuurlijk ontwikkelen. Met name actief binnen zorg, onderwijs en overheid.
Leilat 53, 3829 ET Hooglanderveen. (06) 557 064 37. www.nieuworganiseren.nl.

SBI training & advies

Ondersteunt ondernemingsraden en directies bij processen die gericht zijn op goede arbeidsrelaties en op het verbinden van belangen van organisatie, werkgever en werknemer. Ziet medezeggenschap als de motor van gezonde arbeidsverhoudingen.
Postbus 69, 3940 AB Doorn. (0343) 47 33 33. www.sbi.nl.

WVM – werkplaats voor medezeggenschap

Ervaren partner voor ondernemingsraden en andere spelers bij het medezeggenschaps­proces. Geeft trainingen en adviezen vanuit de overtuiging dat goede medezeggenschap leidt tot meer betrokkenheid, betere besluiten en beter ondernemerschap.
Postbus 896, 7400 AW Deventer. (0570) 63 63 11. www.wvm.info.

Organisatie:

OR-Online.nl

Informatie- en communicatieplatform voor iedereen die zich betrokken voelt in arbeid en medezeggenschap. Biedt OR-leden de mogelijkheid om zelf via het internet in hun kennis- en informatiebehoefte te voorzien en met elkaar in contact te komen.
Postbus 33, 3830AA Leusden. (033) 43 21 088. www.OR-Online.nl.

TCG-groep

Richt zich op het organiseren van hoogwaardige congressen, conferenties, seminars en workshops, met name op het terrein van management- en besturingsvraagstukken. Maakt gebruik van onorthodoxe werkvormen die de deelnemers prikkelen en raken.
Postbus 1602, 9701 BP Groningen. (050) 311 26 55. www.tcg-groep.nl.