ATIM

TCG


De winst van medezeggenschap

Een OR die effectief invloed uitoefent op het reilen en zeilen van een organisatie, bevordert de inzet en betrokkenheid van medewerkers. Dat is de winst van medezeggenschap. Het leidt tot een beter draagvlak voor, en een vlottere invoering van besluiten. Dat is niet alleen onze overtuiging, onze klanten ervaren dat ook. In de OR komt praktijkkennis vanaf de werkvloer samen met de toekomstvisie van het management. Een goede ondernemingsraad slaat bruggen tussen beide en bevordert goede besluiten, goed voor uw organisatie en voor alle mensen die er werken.

Klik op het plaatje hieronder voor het filmpje “de winst van medezeggenschap”.