Conferentie 5 maart 2013

Op 5 maart 2013 organiseerden wij voor het vierde achtereenvolgende jaar de conferentie ‘nieuwe vormen van organiseren en medezeggenschap’. Het thema van deze editie: de meerderheid is niet voldoende.

Klik hier voor een verslag van deze conferentie.
Klik hier voor een impressie van een van de deelnemers.

Van wie is de organisatie?

Tijdens de conferentie ‘nieuwe vormen van organiseren en medezeggenschap’ liet Manfred van Doorn ons een gedeelte zien van de documentaire over een schoolmeester in Japan die zijn leerlingen wil leren hoe ze gelukkig kunnen worden.

Een van de leerlingen krijgt straf. Hij mag niet mee vlotvaren op de vlotten die door de klas zelf zijn gemaakt. Het proces wat zich vervolgens in de klas voltrekt is fascinerend. Lees verder

Hét netwerk voor moderne bestuurders, OR-leden, trainers en adviseurs die willen werken aan nieuwe vormen van 
organiseren en medezeggenschap

Heeft u vragen of suggesties?  Laat het ons weten! Laat een bericht achter op onze LinkedIn pagina (klik op Praat mee!) of stuur een mail naar Jan de Jonge

De meerderheid is niet voldoende

In moderne organisaties wijzen niet ‘alle neuzen dezelfde kant op’ maar wordt uitgaan van de kracht van verschillen. Afwijkende opvattingen worden gerespecteerd en er wordt optimaal gebruik gemaakt van ieders mogelijkheden en talenten. Besluiten worden genomen met aandacht en waardering voor andere opvattingen, zonder te polderen en zonder conflicten weg te poetsen. Elke invalshoek doet er toe; het uiteindelijke besluit bevat niet alleen de stem van de meerderheid maar ook die van de minderheid!

Achtergrondinformatie

Hieronder vindt u een aantal interessante artikelen, rapporten en verslagen over het thema innovatie in medezeggenschap. Wilt u ook een artikel plaatsen? Mail jdejonge@tcg-groep.nl

  1. De winst van medezeggenschap
  2. Nieuw Leiderschap
  3. OR-werk rendabel?
  4. Inzet HR-instrumenten voor ondernemingsraad
  5. Kabinetsstandpunt medezeggenschap 2009
  6. Verslag congres “Is de medezeggenschap klaar voor de toekomst – (hoe) kan medezeggenschap blijven (ver)binden?”
  7. Medezeggenschap 2.0 bij een universiteit

Klik hier voor meer achtergrondinformatie.

Nieuwe vormen van medezeggenschap

Medezeggenschap gaat met z’n tijd mee. De moderne ondernemingsraad fungeert niet als ‘blok aan het been’ maar brengt vaart aan in de organisatie, in besluitvorming en in betrokkenheid. Het is aan de OR zelf om de bal op te pakken en samen met bestuurders en medewerkers vorm te geven aan innovaties in medezeggenschap. De moderne OR leunt niet achterover, maar toont initiatief. Is opgewassen tegen het feit dat mensen in toenemende mate in rechtstreekse verbinding staan met elkaar via de explosief toenemende mogelijkheden van de moderne communicatietechnologie. Ze speelt daarop in door een krachtige, flexibele regisseur van medezeggenschap te worden en op grote schaal verbindingen in de organisatie te organiseren. De moderne bestuurder maakt optimaal gebruik van de OR bij de ontwikkeling van een duurzame organisatie. De moderne HRM-er heeft hierin een actieve initiërende en ondersteunende rol.

Nieuwe vormen van organiseren

De moderne tijd vraagt om nieuwe vormen van (samen)werken en organiseren. De hiërarchie maakt plaats voor zelforganisatie, zelfsturing en netwerkverbanden. Veranderingen komen niet tot stand door ze van bovenaf te sturen en ‘uit te rollen’ maar door organisch ontwikkelen. Hierbij wordt in kleine informele stappen toegewerkt naar een ‘stip op de horizon’, met optimale betrokkenheid van de medewerkers. Organiseren op basis van vertrouwen en het aangaan van de dialoog, waarbij wordt uitgegaan van de kracht van het verschil.