ATIM

TCG


Nieuwe vormen van medezeggenschap

Medezeggenschap gaat met z’n tijd mee. De moderne ondernemingsraad fungeert niet als ‘blok aan het been’ maar brengt vaart aan in de organisatie, in besluitvorming en in betrokkenheid. Het is aan de OR zelf om de bal op te pakken en samen met bestuurders en medewerkers vorm te geven aan innovaties in medezeggenschap. De moderne OR leunt niet achterover, maar toont initiatief. Is opgewassen tegen het feit dat mensen in toenemende mate in rechtstreekse verbinding staan met elkaar via de explosief toenemende mogelijkheden van de moderne communicatietechnologie. Ze speelt daarop in door een krachtige, flexibele regisseur van medezeggenschap te worden en op grote schaal verbindingen in de organisatie te organiseren. De moderne bestuurder maakt optimaal gebruik van de OR bij de ontwikkeling van een duurzame organisatie. De moderne HRM-er heeft hierin een actieve initiërende en ondersteunende rol.