ATIM

TCG


Nieuwe vormen van organiseren

De moderne tijd vraagt om nieuwe vormen van (samen)werken en organiseren. De hiërarchie maakt plaats voor zelforganisatie, zelfsturing en netwerkverbanden. Veranderingen komen niet tot stand door ze van bovenaf te sturen en ‘uit te rollen’ maar door organisch ontwikkelen. Hierbij wordt in kleine informele stappen toegewerkt naar een ‘stip op de horizon’, met optimale betrokkenheid van de medewerkers. Organiseren op basis van vertrouwen en het aangaan van de dialoog, waarbij wordt uitgegaan van de kracht van het verschil.